• Vuokralaiset

  • Taloyhtiö

  • Huoneisto

  • €/kk
  • Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on tehty
  • kpl
  • Mikäli avaimia ei palauteta sovitusti, lukon uudelleensarjoituksen ja avainten teon voi suorittaa kustannuksellani. Asuntoon kiinteästi kuuluvat varusteet jätän asuntoon. Puuttuvat varusteet voi laskuttaa minulta. Asunto jää muutettuani siistiin kuntoon. Epäsiistin asunnon voi siivota laskuuni. Huoneistolle aiheuttamani vauriot, joita ei voida pitää luonnollisena kulumisena, korjaan ennen lähtöäni. Muutoin vauriot korjataan kustannuksellani.
  • Asunnon näyttö

  • AHVL 53§ PUOLISON SUOSTUMUS VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMISEEN Kun puolisot asuvat yhdessä vuokraamassaan tai toisen heistä vuokraamassa, yhteisenä kotina käytettävässä asuinhuoneistossa, ei puoliso saa irtisanoa vuokrasopimusta ilman toisen puolison suostumusta. Jos sitä ei voida hankaluudetta saada, ei suostumusta tarvi-ta. Jos puoliso ilman hyväksyttävää syytä kieltäytyy antamasta suostumustaan, tuomioistuin voi antaa luvan irtisanomiseen. Edellä olevaan viitaten VAKUUTAN PUOLISONI OLEVAN TIETOINEN VUOKRASOPIMUKSEN IRTI-SANOMISESTA JA SUOSTUVAN SIIHEN.
  • Uusi asunto ja yhteystiedot