Ohjeet

Ilmoitusvelvollisuus

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava kirjallisesti kunnossapito- ja muutostyöstä etukäteen yhtiölle, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistöön, rakennukseen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan huoneiston käyttämiseen. Lähinnä vain tavallisia maalaus- ja tapetointitöitä ei tarvitse ilmoittaa. Suunnitellun työn ilmoitusvelvollisuuden voi varmistaa isännöitsijältä jos on asiasta epävarma.

Osakas vastaa yhtiölle ja toiselle osakkeenomistajalle hakemuksen käsittelystä aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista.

Tiedot huoneistoon suunnitellusta työstä

Ilmoitetaan lyhyt kuvaus suunnitellusta kunnossapito- ja muutostyöstä. Esim. kylpyhuoneremontti, keittiöremontti, parketin asennus, väliseinien purku tai lisäys yms.

Ilmoita mihin tilaan muutostyö / remontti kohdistuu. Esim. keittiö, kylpyhuone, olohuone, vaatehuone jne.

Tiedot töiden tekijöistä

Ilmoitetaan töiden tekijät (urakoitsijan nimi) puhelinnumerot, osoitetiedot, y-tunnus ja sähköpostiosoite. Luvanvaraisissa töissä on syytä käyttää ainoastaan ammattilaisia kuten LVIS töissä.

Osakas vastaa aina madollisesti töistä aiheutuneista vahingoista yhtiölle tai kolmansille osapuolille. Huolehdi että omasi sekä urakoitsijoiden vakuutusturva on voimassa.

Sopimukset

Pyri aina tekemään töistä urakoitsijan kanssa kirjallinen sopimus ja toimita se muutostyöhakemuksen liitteenä myös taloyhtiölle. Säilytä kaikki remontista tulleet maksukuiteista huolellisesti.

Muutostyöhakemuksen toimittaminen

Toimita muutostyöhakemus huolellisesti täytettynä liitteineen vähintään kahta viikkoa ennen suunnitellun muutostyön aloittamista. Toimita hakemus jo huomattavasti aikaisemmin mikäli muutostyö vaatii rakennuslupaviranomaisten hyväksynnän. Töitä ei saa missään nimessä aloittaa ennen luvan myöntämistä.

Muutostöiden valvontaoikeus

Osakas voi tilata teettämälleen muutostyölle oman valvojan.

Vaikka osakkeenomistaja asettaa itse työlleen valvojan on yhtiöllä aina oikeus asettaa yhtiön puolesta oma valvoja, jonka kustannuksista lain mukaan vastaa osakkeenomistaja.

Yhtiön valvonta ei kuitenkaan siirrä vastuuta työn asianmukaisesta toteuttamisesta yhtiölle, vaan osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että kunnossapito- tai muutostyö suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti.

Liitteet

Liitä kaikki liitteet muutostyöhakemuksen mukaan. Näitä ovat esim. työtapa- ja rakennusselosteet, suunnitelmat, piirustukset, materiaalitiedot jne.

  • Taloyhtiö

  • Osakas

  • Huoneistossa tehtävä muutostyö

  • Urakoitsijat

  • Rakennustekniset työt

  • LVI-työt

  • Sähkötyöt

  • Vesieristys

  • Aikataulu

  • Liitteet