Jyväskylän Energian vedenjakelussa ollut häiriö päättyi Ke 6.2.19 kello 22:00. Keskeytys koski seuraavaa aluetta: Kangaslammenranta, Huhtakeskus, Itäinen Kangasvuori, Pupuhuhta, Läntinen Kangasvuori. Vian aiheutti: putkirikko.

Vedenjakelun alkaessa uudelleen verkostosta voi irrota sakkaa tai ilmaa, jotka saattavat samentaa vettä. Epätavallisen väristä, tuoksuista tai makuista vettä ei tule käyttää talousvetenä. Yleensä vesi kirkastuu juoksuttamalla.